Đakovština je vrlo interesantno područje te u etnografskom smislu predstavlja pravo bogatstvo.

Ovo područje istraživali su mnogi etnolozi, etnografi, etnomuzikolozi, melografi, etnokoreolozi i drugi…

SAVEZ KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA ĐAKOVŠTINE

Predsjednica SAKUD-a: Janja Glavačević, tel: 091/576-5554, mail: janja5g@gmail.com

ADRESAR ČLANICA SAKUD-a

 

01. KUD „NAŠA GRANA“ BUDROVCI-Marko Slobođanac, Stanka Lehote b.b. Budrovci, 31400 Đakovo

tel. 095 903 6059

e-mail: maslobod@inet.hr

02. KUD „ŠOKADIJA“ BUDROVCI- Željko Vurm, S. Radića 10, Budrovci, 31400 Đakovo,- tel. 833-222; 091 984 6366

e-mail: zvurm@hi.t-com.hr

03. KUD „DRENJANCI“ DRENJE- Vida Blažević, Mađarski kraj 17, 31418 Drenje,- tel. 862-154; 098 975 6777; fax: 860-003 (posao)

e-mail: kud.drenjanci@gmail.com

04. KUD „SKLAD“ ĐAKOVO, - Mirjana Horvatović ,M.Gupca 30,31400 Đakovo,

tel. 091 322 5803

e-mail: kud.sklad150@gmail.com

05. KLAPA „SLAVONICA“ ĐAKOVO- Zoran Ušković, P. Preradovića 112, 31400 Đakovo

tel. 098 660 615,

e-mail: zoran.uskovic@gmail.com

06. KUD „TENA“ ĐAKOVO - Dinko Hrehorović, V.Lisinskog 18, 31400 Đakovo,

tel. 091/2811-009

e-mail: dhrehorovic@gmail.com

07. KUD „SLAVONIJA“ ĐURĐANCI-Marinović Jelena, Glavna 33, Đurđanci, 32284 St. Mikanovci

tel. 095 510 86 92

08. KUD „SLAVONAC“ FORKUŠEVCI – Andrija Boni, S.Radića 64, Forkuševci, 31 401 Viškovci

tel. 835-079

09. KUD „LEDINA“ GAŠINCI- Marina Soldat, S. Radića b.b. Gašinci

tel.091 738 0014

e-mail marina.soldat@gmail.com

10. KUD „GORJANAC“ GORJANI- Darko Kelava, Bolokan 7, Gorjani

tel. 098 506 309

e-mail: kudgorjanac@gmail.comtomica.ivanovic@gmail.com

11. KUD „ŠANDOR PETEFI“ IVANOVCI GORJANSKI- Magdolna Aleksa, Đakovačka 13, Ivanovci Gorjanski, 31400 Đakovo

tel. 836-213

e-mail: melita.aleksa@gmail.com

12. KUD „BRAĆA BANAS“ JOSIPOVAC PUNITOVAČKI- Zdenko Komar, Braće Banas 52, Josipovac Pun., 31424 Punitovci,-

tel. 861-215; 091 526 6969

e-mail:zdenko.komar@hep.hrbatorekmarijan@gmail.com

13. KUD „KEŠINCI“ KEŠINCI-Franjo Kiš, Doljanska 25, Kešinci, 31402 Semeljci

tel. 856 216

14. KUD „KONDRIĆANI“ KONDRIĆ- Zdravko Cedli, Kondrić 43, Kondrić, 31411 Trnava,-

tel. 892-026, 099 678 6930

e-mail: kud.kondricani.2001@gmail.com

15. KUD „VESELA ŠOKADIJA“ KORITNA- Mato Gradištanac, Kolodvorska 1, Koritna, 31402 Semeljci

tel. 091/285-5014

e-mail: natalijagradistanac@gmail.com

16. KUD „KUŠEVAC“ KUŠEVAC- Katica Vrbešić, Ante Starčevića 73, Kuševac,-

tel. 836-194; 098 913 0776

e-mail: katica.vrbesic@gmail.com

17. KUD „ZORA“ PIŠKOREVCI- Zlatko Mezej, J.Kozarca 17, 31417 Piškorevci,-

tel. 091 285-4437,

e-mail: kudzorapiskorevci@gmail.com, d.mezeji20@gmail.com

18. KUD „VESELI ŠOKCI“ PUNITOVCI- Ivana Škegro

tel: 097 777 27 37

e-mail: skegro.ivana1988@gmail.com

19. KUD „SLOGA“ SATNICA ĐAKOVAČKA- Ljiljana Čolić, Kralja Tomislava 80, 31421 Satnica Đakovo

tel. 852-075; 098 949 5875

e-mail: msalkovic@hotmail.com

20. KUD „HRVATSKA ČITAONICA“ SELCI ĐAKOVAČKI

21. KUD „LIPA“ SEMELJCI-Mirko Mihaljević, Kralja Tomislava 16, 31402 Semeljci,

tel. 098 139-9285 : faks: 856-197

e mail: mirko.mihaljevi4@gmail.com

22. IPS „SEMELJAČKE SNAŠE“ SEMELJCI- Mihaela Šogorić, K. Tomislava 40a, 31402 Semeljci,-

tel. 856 024; 099 215 3883

23. KUD „ŠOKADIJA“ STRIZIVOJNA- Janja Glavačević, B. Jelačića 1, 31410 Strizivojna

tel. 831 115; 095 903 7607

e-mail: janja5g@gmail.com

24. KUD „ŠIROKOPOLJAC“ ŠIROKO POLJE- Ivan Lončarević, Kolodvorska 55, Šir. Polje, 31403 Vuka

tel. 091 522 7281

e-mail: ivanlon@net.hr

25. KUD „BRĐANI“ TRNAVA

26. KUD „IVAN TIŠOV“ VIŠKOVCI- Stjepan Bogdanić, Omladinska 13, 31401 Viškovci

tel. 098 495 271

27. KUD „VINČAC“ VRBICA- Ivana Marijanović, Mikanovačka 34, Vrbica, 32284 St. Mikanovci

tel. 869-081; 091 789 0244

IZBORNIK