Contacts | Useful links

Saturday, July 02, 2022
header tz

COVID-19 punktovi za testiranje na području Osječko-baranjske županije

Safe stay in Croatia – nacionalna oznaka sigurnosti / national label of safety
Safe stay 13
www.safestayincroatia.hr

 

KONTAKT U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU:

ZZJZ Osječko-baranjske županije: +385 31 225 717

MJESTA ZA TESTIRANJE ZA TURISTE:
Javne ustanove koje provode testiranje u Osječko-baranjskoj županiji:
  • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Adresa: Ul. Franje Krežme 1, 31000 Osijek

Kontakt: +385 31 225 771, +385 31 225 761; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cijena testiranja: 700,00 kn (rezultati testiranja – isti dan); 400,00 kn (rezultati testiranja – 48 sati)

Test: RT-PCR test 3 sekvence**

Uzimanje uzoraka: od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 10:00 sati

Vrijeme čekanja nalaza: 24 sata

Prijevod nalaza: DA

  • KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Adresa: Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Kontakt: +385 31 511 050

*Narudžbe su moguće radnim danom u vremenu od 8:30 do 15:00 sati.

Naručivanje vrijedi za osobe koje se namjeravaju testirati na vlastiti zahtjev uz naplatu (testiranje u dvorištu Zavoda za dermatologiju i venerologiju – Adresa: Park kraljice Katarine Kosača 10)

Cijena testiranja: 698,21 kn

Test: RT-PCR test 3 sekvence**

Uzimanje uzoraka: od ponedjeljka do subote u vremenu od 07:30 do 10:30 sati.

Vrijeme čekanja nalaza: 24 sata

Prijevod nalaza: DA

Privatne ustanove koje provode testiranje u Osječko-baranjskoj županiji:
  • POLIKLINIKA MEDIKOL

Adresa: Ul. Josipa Jurja Strossmayera 141, 31000, Osijek

Kontakt: +385 91 4594789; medikol.hr

Cijena testiranja: PCR – 850,00 kn; Antigenski test – 300,00 kn

Test: PCR; Antigenski test

Uzimanje uzoraka: od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:30 do 11:30 i od 14:00 do 18:00 sati

Drive-in: DA

Vrijeme čekanja nalaza: 24 sata

Prijevod nalaza: DA (engleski, njemački)

Mogućnost izlaska na teren: NE

  • SPECIJALNA BOLNICA AGRAM 

Adresa: Vukovarska ul. 31, 31000, Osijek

Kontakt: +385 31 494 558

Cijena testiranja: 260,00 kn

Test: Anti SARS-Cov-2 serološki test

Uzimanje uzoraka: od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 12:00 sati

Vrijeme čekanja nalaza: Slijedećeg dana nakon 14:00 sati

Prijevod nalaza: NE

Mogućnost izlaska na teren: NE

 

CONTACT IN CASE OF SUSPICION OF SARS-CoV-2 INFECTION:

Public Health Institute of Osijek-Baranja County: +385 31 225 717

COVID TESTING FOR TOURISTS:
Public institutions conducting testing in Osijek-Baranja County

PUBLIC HEALTH INSTITUTE OF OSIJEK-BARANJA COUNTY

Address: Ul. Franje Krežme 1, 31000 Osijek

Contact: +385 31 225 771, +385 31 225 761; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Testing price: HRK 700.00 (test results – same day); 400,00 kn (test results – 48 hours)

Test: RT-PCR test 3 sequences **

Sampling: Monday to Friday from 08:00 to 10:00

Waiting time for results: 24 hours

Translation of the results: yes

CLINICAL HOSPITAL CENTER OSIJEK

Address: Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Contact: +385 31 511 050

Testing location – Department of Dermatology and Venereology

Address: Park kraljice Katarine Kosača 10, 31000 Osijek

*Booking an appointment for testing is possible on weekdays from 8:30 to 15:00.

*Booking an appointment for testing is valid for persons who intend to test at their own request for a fee

Testing price: HRK 698.21

Test: RT-PCR test 3 sequences **

Sampling: Monday to Saturday from 07:30 to 10:30.

Waiting time for results: 24 hours

Translation of the results: yes

Private institutions conducting testing in Osijek-Baranja County:

POLYCLINIC MEDIKOL

Address: Ul. Josipa Juraj Strossmayera 141, 31000 Osijek

Contact: +385 91 4594789; www.medikol.hr

Testing price: PCR – HRK 850.00; Anti SARS-Cov-2 serological test – 300.00 kn

Test: PCR, Anti SARS-Cov-2 serological test

Sampling: Monday to Friday from 7:30 to 11:30 and from 14:00 to 18:00

Drive-in: yes

Waiting time for results: 24 hours

Translation of results: yes (English, German)

AGRAM SPECIAL HOSPITAL

Address: Vukovarska 31, 31000 Osijek

Contact: +385 31 494 558

Testing price: HRK 260.00

Test: Anti SARS-Cov-2 serological test

Sampling: Monday to Friday from 7:00 to 12:00

Waiting time for results: next day after 14:00

Translation of results: no

DISCOVER YOUR STORY

discover your story

VISIT US ON FACEBOOK

CROATIA 365 – WINE TOUR SLAVONIJE I BARANJE

cro360eng

MOBILE APPLICATIONS

ios

evsitor

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3