Edukacija HTZ-a i Ministarstva turizma ''Kako pronaći EU sredstva za sufinanciranje turističkih projekata''

Hrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2015. godinu provodi projekt obrazovanja djelatnika sustava turističkih zajednica i zaposlenika ostalih subjekata javnog i privatnog turističkog sektora.

Slijedom navedenog, Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Ministarstvom turizma organizira edukativan seminar  na temu Hrvatski turizam kroz EU fondove u financijskoj perspektivi 2014.-2020. – „Kako pronaći EU sredstva za sufinanciranje turističkih projekata“ pomoću koje će sudionici predavanja iz svih razina sustava turističkih zajednica te svih razina javnog i privatnog turističkog sektora dobiti ne samo relevantna teorijska, nego prije svega praktična znanja o načinima poboljšanja svojih aktivnosti vezanih uz sve naprijed navedene sadržaje.

Za seminare se ne naplaćuje kotizacija, a broj mjesta je ograničen.

Mjesto i vrijeme održavanja edukacije: Hotel Osijek, Šamačka 4, 31 000 Osijek, 11.3.2015. u 9,00 sati.

Program edukacije

 

VRIJEME TEME SADRŽAJ
09:00-09:30 UVOD O EU FONDOVIMA Strategija EUROPA 2020
Partnerski ugovor
Operativni programi(uključujući i prekogranične i transnacionalne)
Državna tijela odgovorna za provođenje natječaja i dodjele sredstava
09:30-10:30 MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA TURISTIČKIH PROJEKTATAPO OPERATIVNIM PROGRAMIMA I PRIORITETIMA IZ JAVNOG, OBRAZOVNOG , ZNANSTVENOG I CIVILNOG SEKTORA Operativni program kohezija i konkurentnost (TO 1, TO 2, TO 6, TO 7, TO 11)
Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (TO 9, TO 10, TO 11) 
Operativni program poljoprivredna proizvodnja i ruralni razvoj (Mjera 7, leader i sl.) 
10:30-11:00 PAUZA ZA KAVU
11:00-12:00 MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA TURISTIČKIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA KROZ OPERATIVNE PROGRAME Malo i srednje poduzetništvo (tematski cilj 3) – novi turistički proizvodi (hoteli, kampovi, marine, tematski parkovi …) , destinacijski i ostali klasteri, promocija i certificiranje, novi financijski instrumenti, IT i komunikacijske tehnologije 
Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost za privatni sektor u turizmu 
Turizam kroz OP ruralni razvoj (Mjera 6.2, 6.4, ostale omotnice)
12:00-12:30 ULOGA MINISTARSTVA TURIZMA U PROVEBI OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI Nacionalni projekt centara kompetencije za srednje strukovno obrazovanje
Ostali projekti obrazovanja
12:30-13:00 PITANJA I ODGOVORI

 

 

Prijave na link: http://business.croatia.hr/hr-HR/HTZ-Edukacija-2015

 

 

Izvor: www.croatia.hr

IZBORNIK