Javni poziv Ministarstva turizma - potpore Programima konkurentnosti turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma RH objavilo je J A V N I  P O Z I V za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A  – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti,
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C- internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 30. 03. 2015.

Cjeloviti tekst Javnog poziva, Programa  i popratna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

IZBORNIK