Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2015. godini.

Na stranicama Hrvatske turističke zajednice objavljen je Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora za programe razvoja i  uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2015. godini.

Tekst Javnog poziva nalazi se na linku: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-razvoju-DMK-?Y2lcMzkzNCxwXDI0Mg%3d%3d.

 

Predmet Javnog poziva je:

  1. izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK koji se bave razvojem složenih destinacijskih proizvoda u Hrvatskoj (po poslovnom modelu destinacijski orijentirane DMK) i razvojem specifičnih/tematskih proizvoda u Hrvatskoj (po poslovnom modelu proizvodno orijentirane DMK).

Odabranim kandidatima bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška do kraja 2015. godine i to:

  • opća tehnička i savjetodavna podrška,
  • specifična savjetodavna i tehnička podrška u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK,
  • specifična savjetodavna i tehnička podrška u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa.

 

  1. dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
  • obogaćivanju turističke ponude, posebice na destinacijama koje su dobile oznaku „PPS destinacija“,
  • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
  • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

 

Rok za podnošenje kandidatura je 9. travnja 2015 godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 9. travnja 2015.).

Kandidature se šalju na adresu: Glavni ured Hrvatske turističke zajednice,Iblerov trg 10/IV, p.p. 251,10000 Zagreb

 

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Izvor: www.croatia.hr

IZBORNIK