Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa ''Potpore događanjima'' u 2015.

 JAVNI POZIV

za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa

“Potpore događanjima” u 2015. godini

 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

 

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone;
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu;
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma;
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju sukladno sljedećim programima:

  1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima
  2. Potpore događanjima
  3. TOP događanja

 

Više na: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-dogadanjima?Y2lcMzkzNSxwXDI0Mg%3d%3d

 

IZBORNIK