Konjička predstava u zatvorenoj jahaonici Ergele Đakovo

U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo,održat će se još jedna predstava izuzetno atraktivnog konjičkog programa u srijedu 3.rujna 2014. u 16:00 sati.

Predstava je u trajanju od 30 minuta, a zamišljena je kao glazbeno prikazni program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila, te program sa zapregama – zasebne točke s jednopregom,dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su  pasmine u vlasništvu ergele Đakovo.

plakat_konjicka_predstava_3.9.2014.jpg

 

IZBORNIK