Sakralni Objekti Mapa

NaslovnaSamostanska crkva Presvetog Srca Isusova
Ulica kralja Tomislava 22, 31400, Đakovo, Hrvatska

Crkva Milosrdnih sestara sv. Križa koja se nalazi u sklopu samostana a sagrađena je 1908. godine i blagoslovljena je 14. rujna iste godine. Zemljište za gradnju crkve kao i samostana darovao je sestrama biskup Josip Juraj Strossmayer koji je i pozvao i sestre u Đakovo iz Švicarske. Crkvu krase drveni oltari ukrašeni pozlaćenim anđelima, cvijećem, lišćem i viticama. Crkva se ponosi i svojim zvonima koja navješćuju samostanske i crkvene svečanosti. Još jedno hvale vrijedno obilježje ove crkve su orgulje, postavljene 1942. godine, a imaju 3 manuala, 28 registara i pun pedal.

IZBORNIK