Contacts | Useful links

Thursday, January 20, 2022
header tz

Uputa za popunjavanje obrasca TZ 2 s rokom predaje do 15. siječnja 2022.

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu,

podsjećamo Vas na zakonsku obvezu slanja TZ 2 obrasca nadležnoj Poreznoj upravi, najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE SU SLIJEDEĆE:

Šifra grada: 103

Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022.

Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu.

Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu.

Po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Grad Đakovo pripada potpomognutim područjima IV. razvojne skupine. Sukladno Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20), članak 2. glasi:

''Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.''

Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7., ili obročno (u 3 rate do 31.7.,31.8. i 30.9.).

U zadnjoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2021. godinu.

 

PREUZMITE TZ 2 OBRAZAC/ Word

 

PRIMJER ISPUNJENOG OBRASCA

Bez naslova

 

TZ 2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave, V.K.A.Stepinca 10, Đakovo.

 

Evidenciju o prometu dostavljate s obrascem TZ 2 u Poreznu, a u kojoj su evidentirani svi naplaćeni računi, kronološkim redom s ukupnim iznosom.

 

PREUZIMITE OBRAZAC EP/ Word

 

Ako rješenje o kategorizaciji ishodite tijekom 2022. godine, obračun članarine turističkim zajednicama podnosite u roku od 15 dana od datuma rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

Iznajmljivači strani državljani podnose obrazac TZ 2 Ispostavi za nerezidente Porezne uprave na adresi Avenija Dubrovnik 32 u Zagrebu.

DISCOVER YOUR STORY

discover your story

VISIT US ON FACEBOOK

CROATIA 365 – WINE TOUR SLAVONIJE I BARANJE

cro360eng

MOBILE APPLICATIONS

ios

evsitor

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3